zloupotreba

zloupotreba
misuse, abuse
* * *
• abuse
• malversation
• malpractice
• misuse

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • zloupotreba — zlȍupotreba ž DEFINICIJA neispravna, protuzakonita upotreba čega (položaja, prava, vlasti, pojmova, ideja itd.); zloporaba, zlouporaba ETIMOLOGIJA v. zao + v. upotreba …   Hrvatski jezični portal

 • Croatian War of Independence — Part of the Yugoslav Wars …   Wikipedia

 • Война в Хорватии — Война за независимость Хорватии хорв. Domovinski rat (Отечественная война) Югославские войны …   Википедия

 • malverzácija — malverzácij|a ž 1. {{001f}}pronevjera, utaja [izvršiti ∼u] 2. {{001f}}pravn. zloupotreba službenog položaja ✧ {{001f}}fr. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nepotìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 zloupotreba položaja u korist rođaka i prijatelja na račun drugih, zaslužnijih ljudi (nastao nakon što su pape u nekim ranijim razdobljima crkvene povijesti dijelili bogatstva i položaje svojoj rodbini) ✧ {{001f}}tal., njem. ← …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • zlȍporaba — ž arh. knjiš., {{c=1}}v. {{ref}}zloupotreba{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • zlòuporaba — ž, {{c=1}}v. {{ref}}zloupotreba{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • malverzacija — malverzácija ž DEFINICIJA 1. pronevjera, utaja [izvršiti malverzaciju] 2. pravn. zloupotreba službenog položaja ETIMOLOGIJA fr. malversation ≃ malverser: pronevjeriti ≃ lat. male versari: ružno se ponašati …   Hrvatski jezični portal

 • nepotizam — nepotìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA zloupotreba položaja u korist rođaka i prijatelja na račun drugih, zaslužnijih ljudi (nastao nakon što su pape u nekim ranijim razdobljima crkvene povijesti dijelili bogatstva i položaje svojoj… …   Hrvatski jezični portal

 • zlouporaba — zloùporaba ž DEFINICIJA arh. knjiš., v. zloupotreba ETIMOLOGIJA v. zao + v. uporabiti, uporaba …   Hrvatski jezični portal

 • zloupotrebljavati — zloupotrebljávati (što, koga) nesvrš. <prez. zloupotrèbljāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. zloupotrijebiti ETIMOLOGIJA vidi zloupotreba …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”